ჩვენ შესახებ

თუ გსურთ ჩვენს შესახებ მეტი გაიგოთ, თქვენ სწორ ადგილას მოხვდით.

ჩვენი ისტორია

   „ვოლნათი“ 2017 წლიდან, წარმატებით ატარებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებს და უკვე ხუთასზე მეტი სერტიფიცირებული მონაწილე ჰყავს.

    ეს არის განვითარების სივრცე, რომელიც ხელს უწყობს  ბიზნესის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების, სტარტაპებისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების პიროვნულ, თუ პროფესიულ ზრდას. განსაკუთრებით, თანამედროვე მიმართულებების შესწავლასა და ერთმანეთში პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებას, რაც ხელს უწყობს ბიზნეს გარემოს გაძლიერებას, უწყვეტი განვითარების კულტურის შექმნას ბათუმში.

     ვოლნათის სწავლების მეთოდი თანამედროვე და მოქნილია: ყველაფერი რაც იქმნება, მორგებულია მონაწილეებზე. ეს გულისხმობს მცირე დროში მაქსიმალური თეორიული ცოდნის მიღებას და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტრენინგის მოდულები აგებულია საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით და თან, აბსოლუტურად მორგებულია ქართულ რეალობას. თეორიული ცოდნის გარდა, არის ჯგუფური სავარჯიშოები, რეალური „ქეისების“ განხილვა და პრეზენტაციები. ტრენინგების მთავარი მიზანია გაუღვივოს  მონაწილეებს კრეატიული პოტენციალი, რაც მათ თვითრეალიზაციის მაქსიმუმის მიღწევაში დაეხმარება.