fbpx
15 07, 2022

ტრენინგი “რეკრუტინგი-თანამედროვე გამოწვევები”

2022-07-15T09:42:18+00:00
ტრენინგი “რეკრუტინგი-თანამედროვე გამოწვევები”2022-07-15T09:42:18+00:00
23 02, 2022

როგორ გავხდეთ გრაფიკული დიზაინერი

2022-02-23T13:25:16+00:00
როგორ გავხდეთ გრაფიკული დიზაინერი2022-02-23T13:25:16+00:00
18 01, 2022

ინსტაგრამის სტრატეგიული მართვა

2022-01-24T11:43:40+00:00
ინსტაგრამის სტრატეგიული მართვა2022-01-24T11:43:40+00:00
17 08, 2021

სტრატეგიული სოციალური მედია მარკეტინგი

2022-01-27T08:40:14+00:00
სტრატეგიული სოციალური მედია მარკეტინგი2022-01-27T08:40:14+00:00
17 08, 2021

გრაფიკული დიზაინის კურსი (Photoshop/Illustrator)

2022-01-27T08:49:15+00:00
გრაფიკული დიზაინის კურსი (Photoshop/Illustrator)2022-01-27T08:49:15+00:00
17 08, 2021

“ადამიანური კაპიტალის მენეჯმენტი”

2021-09-22T13:37:39+00:00
“ადამიანური კაპიტალის მენეჯმენტი”2021-09-22T13:37:39+00:00
Go to Top