რეგისტრაცია

  • რა არის ქოუჩინგი;
  • როგორ დავსახოთ მიზნები,  რა არის ღირებულებები;
  • როგორ ავამაღლოთ საკუთარი მოტივაცია;
  • მოტივაციის პატერნები;
  • გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიები;
  • დეკარტეს კოორდინატები, დემო სესია;
  • სტრესის მართვა, ემოციური ინტელექტი;
  • ლაზარუსის მოდელი, რა არის ემოციური ინტელექტი;
  • როგორ შევადგინოთ ეფექტური სამოქმედო გეგმა.

ტრენინგის შედეგად შეძლებთ იმუშაოთ თვითქოუჩინგის მეთოდით საკუთარ თავთან, გაზარდოთ თქვენი ქმედების ეფექტურობა. ასევე შეძლებთ გამოიყენოთ ეს მეთოდი და ინსტრუმენტები თქვენს პროფესიულ გარემოში მეტი ეფექტურობისთვის.

ქოუჩინგის მეთოდით მუშაობის შედეგად ჩვენ ვსახავთ მიზნებს, ვარკვევთ ჩვენს ღირებულებებს და შესაძლებლობებს, შინაგან პოტენციალს, რესურსებს, ვავითარებთ ჩვენს უნარებს, ვსწავლობთ ახალ ქცევებს, ვმუშაობთ სამოქმედო ენერგიაზე, მოტივაციაზე და ვდგამთ ქმედით ნაბიჯებს. ქოუჩინგური დიალოგი არის მუშაობის ფორმატი, რომლის მიზანია კითხვების დასმის საშუალებით მოახდინოს ტრანსფორმაცია.

მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგის“ ჯგუფში ტრენერი გაუწევს ფასილიტაციას ჯგუფის მონაწილეებში ამ სტრატეგიების გამომუშავება-გაძლიერებას. პროგრამა ინტერაქციულია და აგებულია ქოუჩ სესიის ფორმატით, სადაც მოცემულია პრაქტიკული ტექნიკები ნაბიჯ-ნაბიჯ.

რა კომპონენტებს დავამუშავებთ:

• მუშაობა მიზნებთან და ღირებულებებთან;
• როგორ ავამაღლოთ საკუთარი მოტივაცია;
• გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიები;
• სტრესის მართვა, ემოციური ინტელექტი;
• ქმედების პროექტირება

ირინა ჭოჭუატრენერი
⭐️ პროფესიონალი სერტიფიცირებული ქოუჩი (ICF certified);
⭐️ ლიცენზირებული პრაქტიკოსი ნეირო-ლინგვისტურ პროგრამირებაში,
⭐️ საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (The Society of Neuro-Linguistic Programming™);
⭐️ ‘ქოუჩინგ ლაბის’ დამფუძნებელი – პიროვნული და პროფესიული განვითარების პლატფორმა (მართვითი ქოუჩინგი, ღია და კორპორაციული ტრენინგები)
⭐️ სამაგისტრო პროგრამების ავტორი, მიწვეული ლექტორი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (პროგრამები: ტრანსფორმაციული ქოუჩინგი, ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება).
⭐️ მიწვეული ტრენერი – GIPA ტრენინგ ცენტრი (პროგრამა: ბიზნეს ქოუჩინგი), იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, Marketing School, NDI, USAID, NATO.
⭐️საავტორო პროგრამები: „მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი“, „NLP გაყიდვებში და კომუნიკაციებში“, „ქოუჩინგი მართვაში“, „თვითგანვითარების ინსტრუქცია“;
⭐️პრაქტიკოსი ქოუჩი, ტრენერი 2013 წლიდან
⭐️მუშაობის სფერო: პოლიტიკა (ქოუჩინგი, კომუნიკაციები), ბიზნესი (ქოუჩინგი, ტრენინგები), არაფორმალური განათლება.