გააზიარე

.

ქოუჩინგი პიროვნული განვითარებისთვის არის უნიკალური ინსტრუმენტი პერსონალური ეფექტურობის და ჰარმონიის მისაღწევად. მუშაობის ფორმატი არის აგებული სწორი კითხვების დასმის ტექნოლოგიებზე. ეს გულისხმობს არა გარედან ჩარევას რჩევის ან ანალიზის სახით, არამედ თავად კლიენტის შინაგანი რესურსულობის ამოქმედებას.

   ვებინარის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ქოუჩინგის ტექნიკები, რომელიც დაგეხმარებათ პიროვნულ განვითარებაში და მიზნების დასახვაში.

თარიღი: 21 აპრილი, 2020 (18:00- 19:00)

ლექციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე, გამოგეგზავნებათ ლინკი, რომლითაც შეძლებთ ვოლნათის ონლაინ სივრცეში შემოსვლას. (მისაღებია კომპიუტერი, ტაბლეტი, ტელეფონი)

ირინა ჭოჭუა
ირინა ჭოჭუატრენერი
ლიცენზირებული პრაქტიკოსი ნეირო-ლინგვისტურ პროგრამირებაში; The Society of Neuro-Linguistic Programming™ ასოციაციის წევრი; სერტიფიცირებული ქოუჩი ICF-ის სტანდარტებით; International Coach Federation (ICF) წევრი; ქოუჩნგ ლაბის დამფუძნებელი.