გააზიარე

პერიოდი

11 დეკემბერი, 19:00-21:00

  12-13 დეკემბერი, 16:00-19:30

Online

რეგისტრაციის დასრულებამდე

დარჩენილია 

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

საფასური

300 ლარი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს მისცეს ქოუჩინგის ინსტრუმენტები ბიზნესის მართვისთვის  ეფექტიანი შედეგების მისაღწევად.

..

ძალიან ხშირად ბიზნესის ეფექტურობა იკლებს მხოლოდ იმიტომ, რომ მენეჯერმა ან კომპანიის ხელმძღვანელმა ვერ შეძლეს ერთიანი გუნდის ჩამოყალიბება. გუნდისა, სადაც იქნება საერთო ხედვები, მიზნები, რომელსაც ექნება მოტივაცია და რომლის მუშაობაც იქნება ეფექტური. გუნდურ მუშაობაში რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა სამუშაო ძალების და როლების არასწორი გადანაწილება, ერთიანი ხედვის არარსებობა, ქცევის კულტურის და ღირებულებების არქონა, მიზნების და სამოქმედო გეგმის არარსებობა. შესაძლებელია, ყველა აქ ჩამოთვლილი პრობლემა მოგვევლინოს როგორც ერთდროულად, ასევე ცალ-ცალკე კომპონენტებად და ერთნაირად დააზარალოს ბიზნეს პროცესები. ხოლო ყველა ამ კომპონენტის გამართვა გვაძლევს საათის მექანიზმივით აწყობილ გუნდს და წარმატებულ ბიზნესს.

ბიზნეს ქოუჩინგი მიმართულია ბიზნესის/კომპანიის ზრდაზე, განვითარებაზე, ადამიანების მოტივირებაზე, მიზნების დასახვასა და მათ შესრულებაზე ორგანიზაციულ კონტექსტში.

ვისთვის არის განკუთვნილი კურსი?

     ორგანიზაციების ლიდერებს, სტარტაპერებს, ბიზნესის მმართველებსა და მენეჯერებს დაეხმაროს მათი ბიზნესის მიზნების სწორად დასახვასა და მიღწევაში, შესაბამისად ბიზნესის განვითარებაში.

ბიზნეს ქოუჩინგის ინსტრუმენტები :მომავლის მოდელირება, სტატეგიული დაგეგმვა, მართვა;

პრაქტიკული დავალება

  • ხედვა, ღირებულებები, მიზნები;
  • გუნდის შექმნა და მართვა;
  • უკუკავშირის ინსტრუმენტი

.

ირინა ჭოჭუა 

  • ლიცენზირებული პრაქტიკოსი ნეირო-ლინგვისტურ პროგრამირებაში;
  • The Society of Neuro-Linguistic Programming™ ასოციაციის წევრი;
  • სერტიფიცირებული ქოუჩი ICF-ის სტანდარტებით; International Coach Federation (ICF) წევრი;
  • ბიზნეს ტრენერი; coaching LAB დამფუძნებელი.

საფასურის გადახდა შეიძლება როგორც ეტაპობრივად, ასევე თიბისი ბანკის შიდა უპროცენტო განვადებით.

რეგისტრაცია