.

ტრენინგი გათვალისწინებულია მათთვის, ვისაც გააჩნია ზოგადი ინფორმაცია  ივენთ მენეჯმენეტზე. მსმენელს შესაძლებლობა ექნება აიმაღლოს კვალიფიკაცია და მიიღოს გამოცდილება.

ტრენინგი მოიცავს, როგორც თეორიულ მასალას, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს.

ტრენინგის მსვლელობისას მსმენელები შეისწავლიან ივენთ მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდებს, მნიშვნელოვან დეტალებს, გაეცნობიან როგორც საქართველოში ისე დასავლეთში აპრობირებულ მაგალითებს.  

შეასრულებენ პრაქტიკულ სამუშაოებს, რომლებიც დაეხმარებათ მათ მუდმივად აწარმოონ მიღებული ცოდნის მონიტორინგი,  შეიძინონ და გაიღრმავონ ივენთ მენეჯერებისათვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ეფექტურად დაგეგმონ,  წარმართონ  და  შეაფასონ საკუთარი საქმიანობა  ივენთების სფეროში.

ტრენინგის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ივენთ სპეციალისტები, დაეხმაროს მათ კრეატიული პოტენციალის გაშლასა და გაღვივებაში.

.

ივენთ მენეჯმენტის შესახებ

 • სასიამოვნო მოულოდნელობა
 • რა არის ივენთი?
 • განსხვავებები ივენთსა და ღონისძიებას შორის
 • ივენთის განვითარების ისტორია ძველი დროიდან დღემდე

ივენთ მენეჯმენტი-კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება             

 • საკომუნიკაციო არხები/ზეზვას და მზიას ისტორია:)
 • ლაივ კომუნიკაცია
 • ლაივ კომუნიკაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
 • ივენთის სახეობები და მათი დანიშნულება

ივენთის დაგეგმვის ეტაპები

 • ივენთის მიზნის განსაზღვრა
 • მიზნობრივი სეგმენტის განსაზღვრა
 • კონცეფციის შექმნა
 • ბიუჯეტის შედგენა
 • სპონსორობა
 • “თაიმ ლაინი”
 • კრეატივი

ივენთის ორგანიზება              

 • ივენთის წარმატების განმსაზღვრელი 10 ძირითადი ფაქტორი
 • სტუმრების სიის ფორმირება
 • სტუმრების დაპატიჟება/მოვლა
 • ერთიანი დიზაინი
 • ბეჭდვური მასალა
 • ტექნიკური აღჭურვილობა
 • ქეთერინგის სახეობები
 • უსაფრთხოების ზომები

ივენთის მართვა  

 • “ჩეკ ლისტის” შედგენა
 • ფუნქციების გადანაწილება
 • კრიზისული ვითარების მართვა
 • ფოტო და ვიდეო არქივაცია
 • ანალიზი

პრაქტიკული დავალება  

პრაქტიკული დავალებების გადანაწილება

შესრულებული დავალებების პრეზენტაცია  

 • პროექტების პრეზენტაცია
 • პროექტების განხილვა
 • პროექტების შეფასება

საფასური

350ლარი

ტაპი ზაქარიაძე
ტაპი ზაქარიაძეტრენერი

• ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი – კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი:

• სს „თიბისი ბანკი” – კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფროსი მენეჯერი; ივენთ მენეჯერი

• ჯიპა (GIPA) – ღონისძიების ორგანიზება და მართვა • თავისუფალი უნივერსიტეტი ღონისძიების ორგანიზება და მართვა

• „პრივატელ ქომიუნიქეიშენი“ (PRIVATEL Communications Company) (ჰამბურგი, გერმანია) – ასისტენტი კომუნიკაციების კუთხით

• „ვიდოფონ ვიდეო ქომიუნიქეიშენი“ (VIDOFON Video Communications Company) (ჰამბურგი, გერმანია) მიწვეული კონსულტანტი

რეგისტრაცია