გააზიარე

   

    კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებული პროფესიონალების გაძლიერება; რეალური ქეისებისა და პრაქტიკების განხილვა მათი პროფესიული გაზრდის  მიზნით. 

 

   ტრენინგის პროცესის განსახორციელებლად ტარდება ლექცია, ასევე გათვალისწინებულია ქეისების განხილვა, მასალიდან გამომდინარე
დისკუსია, კითხვა-პასუხი, დისკურსი, ჯგუფური პრეზენტაცია, საბოლოო ტესტი.

 • ადამიანური რესურსების მართვის განსაზღვრება, მისი მიზნები და ამოცანები; ადამიანური რესურსების
  სტრატეგიული მართვა და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიული როლი.
 • ორგანიზაციული კულტურა, ორგანიზაციული ცვლილებები და მათი მართვა
  ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი მიმართულებები;
 • შიდა და გარე ფაქტორების ზეგავლენა ადამიანური რესურსების მართვის
  სფეროზე, მიმდინარე და მომავალი გამოწვევები.
 • ტალანტების მოძიება, სამსახურში აყვანა და ადაპტაციის პროგრამები.

  ჯგუფური სამუშაო – სამუშაო აღწერილობის შესახებროლური თამაშები – ინტერვიუ და მისი შეფასება. შესრულებული სამუშაოს მართვა და შეფასება.(Performance Management and Appraisal)

 •  ხელფასი და ბენეფიტები; საქართველოს შრომის კოდექსი; შრომითი ხელშეკრულების კონტრაქტის
  ძირითადი პუნქტები
 •  პირადი და პროფესიული ცხოვრების ბალანსი; თანამშრომელთა ხმა და თანამშრომელთა
  ჩართულობის მექანიზმები;
 • საბოლოო ტესტი

 

4-20 ოქტომბერი, 2019 პარასკევი შაბათი-კვირა
19:00-21:00 16:00-19:00

საფასური

500ლარი

                                                                                                                           

რეგისტრაცია
ნინო გონაშვილი
ნინო გონაშვილიტრენერი
? საერთაშორისო დონეზე სერტიფიცირებული ადამიანური რესურსების პროფესიონალი მაგისტრის ხარისხით ადამიანური რესურსების მართვაში;
?14-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში.
?”World Vision International” – ადამიანური რესურსების რეგიონალური ბიზნეს პარტნიორი;
?ახლო აღმოსავლეთის ამერიკული უნივერსიტეტი, ქუვეითი
თანამშრომელთა სამუშაოს შესრულების (პერფორმანსის) მენეჯერი;
?ბრიტანული პროფესიული ორგანიზაციის CIPD -ის (The Chartered Institute of Personnel and Development – www.cipd.co.uk ) პრივილეგირებული წევრი;
?„HR Hub“-ის წევრი;
?„HR გილდიის“ წევრი;
?მანჩესტერის უნივერსიტეტი (ბიზნეს სკოლა), დიდი ბრიტანეთი – მაგისტრის ხარისხი (MSc) ადამიანური რესურსების მართვაში;