გააზიარე
რეგისტრაცია

    

    კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებული პროფესიონალების გაძლიერება; რეალური ქეისებისა და პრაქტიკების განხილვა მათი პროფესიული გაზრდის  მიზნით. 

 

   ტრენინგის პროცესის განსახორციელებლად ტარდება ლექცია, ასევე გათვალისწინებულია ქეისების განხილვა, მასალიდან გამომდინარე
დისკუსია, კითხვა-პასუხი, დისკურსი, ჯგუფური პრეზენტაცია, საბოლოო ტესტი.

 • ადამიანური რესურსების მართვის განსაზღვრება,
  მისი მიზნები და ამოცანები; ადამიანური რესურსების
  სტრატეგიული მართვა და ადამიანური რესურსების
  მართვის სტრატეგიული როლი.
 • ორგანიზაციული კულტურა, ორგანიზაციული
 • ცვლილებები და მათი მართვა
  ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი
  მიმართულებები; შიდა და გარე ფაქტორების
  ზეგავლენა ადამიანური რესურსების მართვის
  სფეროზე, მიმდინარე და მომავალი გამოწვევები.
 • ტალანტების მოძიება, სამსახურში აყვანა და
  ადაპტაციის პროგრამები.
  ჯგუფური სამუშაო – სამუშაო აღწერილობის შესახებ
  როლური თამაშები – ინტერვიუ და მისი შეფასება.
   შესრულებული სამუშაოს მართვა და შეფასება.
  (Performance Management and Appraisal)
 •  ხელფასი და ბენეფიტები; საქართველოს შრომის
  კოდექსი; შრომითი ხელშეკრულების კონტრაქტის
  ძირითადი პუნქტები
 •  პირადი და პროფესიული ცხოვრების ბალანსი;
  თანამშრომელთა ხმა და თანამშრომელთა
  ჩართულობის მექანიზმები; საბოლოო ტესტი

 

10 – 26 მაისი, 2019 პარასკევი შაბათი-კვირა
19:00-21:00 16:00-19:00

საფასური

500ლარი

                                                                                                                           

ნინო გონაშვილიტრენერი
⭐️ საერთაშორისო დონეზე სერტიფიცირებული ადამიანური რესურსების პროფესიონალი მაგისტრის ხარისხით ადამიანური რესურსების მართვაში;
⭐️14-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში.
⭐️”World Vision International” – ადამიანური რესურსების რეგიონალური ბიზნეს პარტნიორი;
⭐️ახლო აღმოსავლეთის ამერიკული უნივერსიტეტი, ქუვეითი
თანამშრომელთა სამუშაოს შესრულების (პერფორმანსის) მენეჯერი;
⭐️ბრიტანული პროფესიული ორგანიზაციის CIPD -ის (The Chartered Institute of Personnel and Development – www.cipd.co.uk ) პრივილეგირებული წევრი;
⭐️„HR Hub“-ის წევრი;
⭐️„HR გილდიის“ წევრი;
⭐️მანჩესტერის უნივერსიტეტი (ბიზნეს სკოლა), დიდი ბრიტანეთი – მაგისტრის ხარისხი (MSc) ადამიანური რესურსების მართვაში;