ტრენინგი ეყრდნობა მსოფლიოში აღიარებულ PMI მეთოდოლოგიას (pmi.org) და დამატებული აქვს პრაქტიკული ნაწილი ქართული რეალობის გათვალისწინებით.

ტრენინგის შედეგად გვეცოდინება

 • პროექტის მართვის რა მეთოდოლოგიები არსებობს?
 • ვინ ვინ არის პროექტში?
 • რატომ უნდა განისაზღვროს პროექტის მთავარი მონაწილეები და მათი პასუხისმგებლობები პროექტის დასაწყისიდანვე?
 • რა ფაზებისგან შედგება პროექტი?
 • რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის თავიდანვე სწორად განსაზღვრა და წამოწყება?
 • პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტის – შინაარსის (Project Scope) განსაზღვრა და მისი მართვა.
 • როგორ და ვინ უნდა შეაფასოს პროექტი?
 • რა არის და როგორ განვსაზღვროთ პროექტის გეგმა?
 • რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის რისკების მართვა და როგორ უნდა ვმართოთ?

პროექტის მართვის საფუძვლები

მოდული განიხილავს პროექტის რაობას, განსხვავებებს ფუნქციონალურ და პროექტების მენეჯმენტს შორის; პროექტის ეტაპებს; პროექტის მთავარ მონაწილეებს

შინაარსის მართვა

მოდული განიხილავს პროექტის მიზნებს, კრიტერიუმებს; სამუშაოს დაშლის სტრუქტურას (WBS); პროექტის შინაარსის ცვლილებებს და მათ მართვას.

დროის, დანახარჯებისა და რისკების მართვა

მოდული განიხილავს დროის დაგეგმვის პრინციპებს, სამუშაოს განსაზღვრას და მისი ხანგრძლივობის შეფასებას; რესურსების ტიპებს და დაგეგმვას.ასევე, რისკების მართვას, იდენტიფიცირებას და მთავარ წყაროებს, მათი მიღების, შემცირების, აცილების საპასუხო მოქმედებებს.

საფასური:  800 ლარი                                                                                  

თარიღი:  3-4-5 მარტი, 2019

განრიგი: კვირა:          10:00 -17:00

ორშაბათი:  10:00 – 17:00

სამშაბათი:  10:00 – 17:00

მისამართი:  ქალაქი ბათუმი,მემედ აბაშიძის 33, სასტუმრო “WYNDHAM”

საიდენტიფიკაციო კოდი : 445521089

მიმღების ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში: GE37TB7562636080100010

მიმღების სახელი:  შპს ვოლნათ ტრენინგ მარკეტ

ვანო ნადირაძე
ვანო ნადირაძეტრენერი
 • “PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის” (pmige.org) დამფუძნებელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი

 • 10+ წლიან გამოცდილება ტრენინგების ჩატარებაში

 • 10+ წლიან გამოცდილება IT და ბიზნეს პროექტების მართვაში

 • კომპანია “პროექტის მართვის ექსპერტების” (pme.ge) დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

 • ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრი

 • MBA – Grenoble Graduate School of Business (საფრანგეთი), მაგისტრანგი

 • PMP – საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი